SundhedsTeam hører under Københavns Kommune og fungerer som bro mellem det etablerede sundhedssystem og udsatte borgere, såsom hjemløse og misbrugere.

SUNDHED I FRONT er et initiativ specifikt målrettet hjemløse veteraner.

INFORMATIONSBROCHURE OM PROJEKTET SUNDHED I FRONT

ROLL-UP TIL KONFERENCER OM HJEMLØSE